Word donateur

Voor slechts € 5,00 per jaar (meer mag ook) kunt u donateur worden van ABO Hellevoetsluis. U ondersteunt hiermee ABO, zodat we zo veel mogelijk activiteiten kunnen, en blijven bieden aan de ouderen in Hellevoetsluis. Het aanmelden gaat heel eenvoudig.

Aanmelden als donateur
U kunt zich op 3 manieren aanmelden:

  1. Maak gebruik van het aanmeldformulier op deze pagina.
  2. Stuur een e-mail aan abo.hellevoet@gmail.com
  3. Stuur een briefje aan ABO - p/a Largostraat 8, 3223 PN Hellevoetsluis.

Vermeld in de brief en de e-mail: uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en (indien voorhanden) het e-mailadres.

Daarnaast stort u uw donatie op de ABO-rekening NL89 INGB 0007 1337 38, met vermelding van 'nieuwe donateur'.
Na ontvangst van uw aanmelding wordt u ingeschreven als donateur en zenden wij u een bevestiging.

Voordelen als donateur

  • Regelmatige toezending van 'ABO Nieuws' en actuele informatie over onze activiteiten.
  • Toegang tot alle activiteiten (mits er nog plaats is).
  • Bij deelname aan bepaalde activiteiten een gereduceerd tarief.
  • Gebruikmaking van de services, zoals hulp bij belastingaangifte en het invullen van formulieren.
  • Ondersteuning en verwijzing bij vragen op sociaal en financieel gebied.
  • Mogelijkheid om zelf (met ABO-ondersteuning en voor risico van de ABO) een activiteit op te zetten.

Aanmeldformulier donateur


Onze activiteiten: