Risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de ABO-activiteiten is op eigen risico.

De begeleiders doen dit werk vrijwillig en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of ongevallen.

Voor alle activiteiten geldt dat er zich vanwege omstandigheden wijzigingen kunnen voordoen, de activiteitenleider zal u daarvan altijd op de hoogte brengen.

Bij alle activiteiten geldt nadrukkelijk dat de aanwijzingen van de begeleider opgevolgd moeten worden.

Met name rond erkende feestdagen en vakanties kan er afgeweken worden van het beoogde schema.

Onze activiteiten: