Risico / Aansprakelijkheid

Punt van aandacht bij ABO activiteiten:

Deelname aan de ABO activiteiten en service is op eigen risico.

De begeleiders doen dit werk vrijwillig en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of ongevallen.

Voor alle activiteiten geldt dat er zich vanwege omstandigheden wijzigingen kunnen voordoen. De activiteitenleider zal u daarvan altijd op de hoogte brengen.

Met name rond erkende feestdagen en vakanties kan er afgeweken worden van het beoogde schema.