Rijbewijs verlengen

Wij willen u attent maken op het feit dat, als uw rijbewijs verlengd moet worden -ingeval van een medische keuring bij 75 jaar of ouder-, er een flinke wachttijd is. Heel belangrijk is dat u eerst zorg draagt voor uw gezondheidsverklaring. Deze verklaring kunt u verkrijgen bij de gemeente op papier of bij het CBR(digitaal via DigiD en SMS)

Kies een keuringsarts die werkt met Zorgdomein.

Het CBR adviseert de medische rijbewijskeuring en het eventuele aanvullende medische onderzoek te laten uitvoeren door een arts die werkt met Zorgdomein. Dit is een digitaal platform waarop zorgverleners snel en veilig patiëntengegevens uitwisselen. Het CBR werkt hier sinds december 2018 mee.

Artsen die hiermee werken, vullen de informatie digitaal in en sturen dit vervolgens naar het CBR. Dit versnelt het proces. Dit kan ook als u op papier begonnen bent. Vraag dus bij het maken van afspraak bij de arts of hij/zij met  Zorgdomein werkt.

Meer informatie: www.cbr.nl,
Klantenservice CBR: 088-227 77 00

Mogelijke adressen voor uw medische keuring:

Regelzorg tel. 088 2323300 of via de website: www.regelzorg.nl

Rijbewijskeuring tel. 036-7200911 of via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. De gezondheidsverklaring  is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en  het CBR. Het is aan te raden het formulier via mijncbr.nl in te vullen en te betalen, dit gaat het snelste en er kan niets verloren gaan .

Informeer ook eens bij uw huisartsenpost of een rijbewijskeuring mogelijk is.