Rijbewijsverlenging en -keuring.

Als uw rijbewijs verlengd moet worden en u bent 75 jaar of ouder dan heeft u een gezondheidsverklaring nodig van een keuringsarts. U zou b.v. gezondheidsklachten kunnen hebben zoals slechtere ogen of een verminderd reactievermogen wat invloed zou kunnen hebben op uw rijvaardigheid. Een arts verzorgt de medische rijbewijskeuring.

De rijbewijskeuringen vinden alleen plaats op afspraak. In verband met drukte en een lange CBR-procedure is het raadzaam om u vier maanden voordat uw rijbewijs afloopt, aan te melden voor een keuring.

Werkwijze
Voorafgaand aan de afspraak met de keuringsarts dient u voor een Gezondheidsverklaring te zorgen. Dit formulier is (tegen betaling) 

verkrijgbaar bij:

De gezondheidsverklaring is een vragenlijst over uw gezondheidstoestand.
Nadat u het formulier ingevuld heeft, stuurt u het op naar het CBR.
Binnen enkele weken krijgt u dan een keuringsverslag en eventuele hulpformulieren toegestuurd. Na ontvangst  hiervan maakt u een afspraak voor een rijbewijskeuring. De keuringsarts zal deze papieren tijdens de keuring verder invullen.

Aanvragen keuring

Dit kan via de website van www.regelzorg.nl. Online kunt u hier een afspraak maken bij een keuringsarts
Als alternatief kan dit ook telefonisch. U belt naar 088-2323300

Opmerking:
Bent u in het bezit van een Careynkaart dan kunt u de keuring ook via CareynPlus regelen. Daarbij krijgt u een korting op de keuring. Kijk hiervoor op  de website Careynplus.nl

Prijzen
De prijzen voor een rijbewijskeuring variëren per keuringsarts en bedragen rond € 50.