Hulp bij het invullen van uw Belastingaangifte en Toeslagen

In de periode dat u uw belastingaangifte moet doen, d.w.z. in maart en april, biedt ABO hierbij hulp.
Deze invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,– en indien alleenstaand maximaal ca. € 35.000,–.

In februari van elk jaar publiceert ABO in het ABO-Nieuws hoe u een afspraak kunt maken voor de hulp bij het invullen van uw aangifte.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen en/of giften heeft gedaan. Of als u in het belastingjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Mocht u na maart of april alsnog een belastingformulier moeten/willen invullen, of heeft u vragen over uw aangifte, dan kan u ook daarvoor bij ABO terecht.

Ook kan ABO uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen.Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. De kans is groot dat u na zo’n wijziging van omstandigheden te hoge toeslagen ontvangt en dat later weer moet terugbetalen.

U kunt voor informatie/vragen terecht bij Gré Koster, tel. 0181-316140