Belastingjaar 2020
Hulp bij het invullen van uw Belastingaangifte en Toeslagen

Als ABO kunnen wij het niet leuker maken, wel makkelijker!!

Dit doen wij door hulp te bieden bij het invullen van uw belastingaangifte.

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit wordt georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis.

Alles is anders dan we gewend waren. Zo moesten we vorige jaar vanaf half maart,  vanwege de corona maatregelen, de hulp bij het invullen in een andere vorm bieden. Telefonisch of door het halen en brengen van papieren. Ook voor de hulp in 2021 is het de vraag of we u kunnen ontmoeten, of dat er op een andere wijze invulling moet worden gegeven aan de hulp bij uw aangifte.
 Let op:
Omdat een groot aantal donateurs van de hulp bij aangifte gebruik maakt, beginnen we met de planning op de gebruikelijke wijze.  Dus:                                                                                                                                 
– een afspraak maken bij Wilma van der Ster (dit jaar graag tijdig bellen, als het kan voor 1 maart);

– zorgen dat u voor de datum van uw afspraak een machtigingscode hebt;
– en dat u uw papieren op de afspraakdatum bij elkaar hebt. 

Terwijl we dit schrijven, na de 20ste van januari, worden de corona maatregelen steeds strakker, dus grote kans dat uw afspraak in maart geen doorgang kan vinden. Als tegen die tijd blijkt dat uw afspraak niet door kan gaan, neemt de invuller waar u een afspraak mee hebt, telefonisch contact met u op. De invuller zal met u bespreken op welke wijze de hulp dan wel geboden kan worden.

Dus, als u eenmaal een afspraak heeft staan en we kunnen niet terecht in Hart van Hellevoet, dan hoeft u niet zelf te gaan bellen!
Vóór de datum van uw afspraak neemt de invuller contact met u op.

Nu volgt onderstaand de tekst die hoort bij de normale werkwijze:
De invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,– en indien alleenstaand maximaal ca. € 35.000,–.

Ook als u geen bericht hebt ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u in 2020 voor het eerst AOW hebt ontvangen, als u in 2020 zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, hebt moeten betalen en/of giften hebt gedaan.

Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. Voor zowel de hulp bij het invullen van een aangifte als voor het doorvoeren van een wijziging bij de toeslagen is er altijd een machtigingscode nodig.

De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.

Wij zullen na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van belang om uw e-mail adres beschikbaar te hebben. Als het niet anders kan, kunnen wij uw aangifte op papier afdrukken.  

De werkwijze voor de hulp bij aangifte is op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.  
1.    Vanaf 16 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181- 506259 voor het maken van een afspraak. Wilma is vaak thuis, maar als u geen gehoor krijgt, probeert u het dan nog eens op een ander tijdstip.

2.    Het kan zijn dat u eind februari 2021 automatisch een machtigingscode per post krijgt toegestuurd van de Belastingdienst. Is dat niet het geval dan dient u zelf een machtigingscode bij de Belastingdienst aan te vragen.
– U kunt dit telefonisch doen op 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt:
– De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd.
– Dit is voor de aangifte inkomstenbelasting 2020.
– Hebt u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig.                                                                                                                      
Dus:
Voor een gezamenlijke aangifte 2 machtigingscodes aanvragen.   
– Aanvragen van een machtigingscode kunt u ook per computer doen:
Als u beschikt over een DigiD-code kunt u inloggen op https://machtigen.digid.nl  en
volgt u verder de aanwijzingen voor  “Iemand machtigen”.
–  Mocht het toch niet lukken om met uw DigiD een machtigingscode te verkrijgen, kan een van onze invullers, Leo Bruinaars,
u helpen,  tel. 06 2058 3418.

– De machtigingscode van vorig jaar is beperkt geldig, dus u moet altijd een nieuwe code hebben! 

3.    De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk van uw situatie, € 10,–, € 7,50 of € 5,–.
Wat hebt u nodig voor de hulp bij het invullen van uw de aangifte
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan: (Voor alles geldt: indien het voor u van toepassing is.)

1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.
2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen.
3. De, indien beschikbaar, uitdraai van uw aangifte van 2019.
4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2020.
5. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten.
6. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2020. Dit is van belang als u op 1 januari 2020 meer bezit dan € 61.692,– voor gehuwden/fiscale partners en € 30.846,– voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2e huis mee.
De stand van het vermogen per 1 januari 2020 en 31 december 2020 is ook van belang voor de controle op de huur/zorgtoeslag.
7. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen    risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw Zorgverzekering, maar die u zelf hebt betaald. Vaak staan deze op het jaaroverzicht 2020 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage. Het gaat bijv. om: Geneeskundige hulp van tandarts, fysiotherapeut of specialist;                                              
– Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten,  kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen, enz.;                                                        
– Andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van brillen, rollators, scootmobiel, loopstokken e.d. zijn niet aftrekbaar.           
– Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed;                               
– Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje of uw agenda is hierbij handig!) en/of reiskosten voor ziekenbezoek aan een huisgenoot bij langdurige opname.
– Hebt u een dieet, dan is een Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste noodzakelijk.

8. De opgave van eventuele giften en welk bedrag aan welke instelling is geschonken. Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig. Dit voor het RSIN fiscaal identificatienummer.

9. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de Belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag 2020 en de opgave van de huur van 1 juli 2020 die u hebt ontvangen van de Woningstichting/verhuurder.

10. Voor bezitters van een eigen woning:
 – De jaaropgave van de hypotheek verstrekker;
 – Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2020. U hebt dit begin 2020 ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde.

11. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2020.
– Voor het invullen van de aangifte van de overledene hebt u geen machtigingscode nodig. Van u, als partner, wel.  
Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifte formulier toegestuurd, een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen. 
– Omdat dit een handmatige aangifte is en ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd voor u gereserveerd kan worden of dat er een aparte afspraak gemaakt kan worden. 

Tot slot: alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie, het gedeelte van het pensioen dat u rechtstreeks aan uw ex-partner betaalt of dat u van uw ex-partner ontvangt.