Hulp bij het invullen van uw Belastingaangifte en toeslagen

In de periode dat u uw belastingaangifte moet doen, d.w.z. in maart en april, biedt ABO hierbij hulp. Deze invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen van maximaal ca. € 50.000,– en, indien alleenstaand, maximaal ca. € 35.000,–.

In februari van elk jaar wordt op de website en in het ABO-Nieuws gepubliceerd hoe u een afspraak kunt maken voor de hulp bij het invullen van uw aangifte.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u in dat jaar
– voor het eerst AOW heeft gekregen,
– of als u naast de AOW een klein pensioen heeft.
– ook als u zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen
– en/of giften heeft gedaan.

Mocht u na maart of april alsnog een belastingformulier moeten/willen invullen, of heeft u vragen over uw aangifte, dan kan u ook daarvoor bij ABO terecht.

Ook kan ABO uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen

Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. De kans is groot dat u na zo’n wijziging van omstandigheden te hoge toeslagen ontvangt en dat later weer moet terugbetalen.

U kunt voor informatie/vragen terecht bij Gré Koster (tel. 0181 316140)