Doelstellingen ABO

De formele doelstellingen van ABO Hellevoetsluis luiden:

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en integratie van ouderen in Hellevoetsluis.

De ABO tracht haar doel te bereiken door:
  • Het organiseren van ontmoetingen en activiteiten / programma’s.
  • Het bieden van ondersteuning bij het invullen van belastingaangiftes en andere formulieren.
  • Het ondersteunen en verwijzen van ouderen bij vragen op financieel- en sociaal gebied.