Belastingaangifte en Toeslagen

Hulp bij het invullen

(Als ABO kunnen wij het niet leuker maken, wel makkelijker!!)

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit wordt georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis.
Helaas kunnen wij vanaf dit jaar geen hulp bij het invullen verlenen voor leden van de ouderenbonden ANBO en KBO/PCOB.

De invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand maximaal ca. € 35.000,--.
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u in 2018 voor het eerst AOW heeft ontvangen, als u in 2018 zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen en/of giften heeft gedaan.

Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. Wij hebben voor het invullen van aangiftes altijd een machtigingscode nodig.

De locatie, die gebruikt wordt, is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.
Wij zullen na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van belang
uw e-mail adres beschikbaar te hebben. Ook kunnen wij uw aangifte op een stick, die u zelf mee brengt, zetten. Als het niet anders kan, kunnen wij uw aangifte op papier afdrukken.
De werkwijze voor ABO donateurs blijft op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.

1. Vanaf 18 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181- 506259 voor het maken van een afspraak. Wilma is vaak thuis, maar als u geen gehoor krijgt, probeert u het nog eens op een ander tijdstip.

2. U dient zelf een machtigingscode bij de Belastingdienst aan te vragen.
- Dit kan telefonisch 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur.
  Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft.
- De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd.
- Het kan ook per computer. Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u inloggen op https://machtigen.digid.nl. Na het inloggen met uw Digi-D klikt u bovenaan in de bruine balk op ‘iemand machtigen’. Wat lager op het scherm ziet u dan een lijst met diensten en u kiest “inkomstenbelasting over 2018”. Er komt dan een schermpje tevoorschijn waar wat tekst op staat. Dat is alleen ter informatie. U gaat naar de onderkant van de lijst met diensten en ziet daaronder de knop “volgende”. Er komt een nieuw scherm en daar klikt u aan dat de machtiging ‘Een jaar’ mag duren. Dan klikt u onderaan het schermpje op bevestigen. Daarna volgt de ontvangst van de machtigingscode.

- Mocht het toch niet lukken om met uw DigiD een machtigingscode te verkrijgen, dan kan een van onze invullers, Leo Bruinaars, u helpen, tel. 06 2058 3418.
- Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig. Dus voor een gezamenlijke aangifte hebben wij 2 machtigingscodes nodig.
- De machtigingscode van vorig jaar is niet geldig voor de aangifte 2018, dus altijd een nieuwe aanvragen!
3. De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk van uw
situatie € 10,--, € 7,50 of € 5,--.

Wat heeft u nodig voor de hulp bij het invullen van uw de aangifte
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan. Voor alles geldt: indien het voor u van toepassing is.

1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.
2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen.
3. De, indien beschikbaar, uitdraai van uw aangifte van 2017.
4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2018.
5. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de Belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag 2018 en de opgave van de huur van 1 juli 2018 die u heeft ontvangen van de Woningstichting/verhuurder.
6. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten.
7. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2018. Dit is van belang als u op
1 januari 2018 meer bezit dan € 60.000,-- voor gehuwden/fiscale partners en € 30.000,-- voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2e huis mee. De stand van het vermogen per 1 januari 2018 en 31 december 2018 is ook van belang voor de controle op de Huurtoeslag.
8. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw Zorgverzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze op het jaaroverzicht 2018 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage. Het gaat om: - Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist; - Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten, kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen, enz.; - Andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van rollators, scootmobiel, loopstokken e.d. zijn niet meer aftrekbaar. - Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed; - Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje is hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige opname. - Heeft u een dieet, dan is een Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste noodzakelijk.
9. De opgave van eventuele giften en welke bedrag aan welke instelling is geschonken. Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig voor het RSIN fiscaal identificatienummer.

10. Voor bezitters van een eigen woning: - De jaaropgave van de hypotheek verstrekker; - Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2018. U heeft deze begin 2018 ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde.
11. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2018.
Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig. - Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifte formulier toegestuurd, een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.
- Omdat ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd voor u gereserveerd kan worden of een aparte afspraak gemaakt kan worden.
12. Tot slot:
alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie enz.