Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Dit wordt georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis. Voor de leden van de ouderenbonden leest u verderop meer.

De invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand maximaal ca. € 35.000,--.
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u in 2017 zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen en/of giften heeft gedaan.

Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. Wij hebben voor het invullen van aangiftes van ABO-donateurs altijd een machtigingscode nodig.

De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.

Ook dit jaar zullen wij na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van belang uw e-mail adres beschikbaar te hebben. Ook kunnen wij uw aangifte op een stick, die u zelf mee brengt, zetten. Als het niet anders kan, kunnen wij aangifte op papier afdrukken.

De werkwijze voor ABO donateurs blijft op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.
1. Vanaf 15 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181 506259 voor het maken van een afspraak.

2. U krijgt de machtigingscode niet meer automatisch thuis gestuurd. U dient deze zelf bij de Belastingdienst aan te vragen. Dit kan telefonisch 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft!
De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd.

Het kan ook per computer. Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u inloggen
op https://machtigen.digid.nl/. Na het inloggen klik u op ‘machtiging aanvragen’ en volgt u
de verdere instructies. De code is direct beschikbaar.
- Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig. Dus voor een gezamenlijke aangifte hebben wij 2 machtigingscodes nodig.
- De machtigingscode van vorig jaar is niet geldig voor 2017, dus een nieuwe aanvragen.

3. De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn,
afhankelijk van uw situatie, € 10,--, € 7,50 of € 5,--.

Voor de leden van een van de 3 Ouderenbonden.
De samenwerking tussen de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB is eind 2017 uit elkaar gevallen. Met ABO is overeengekomen dat de plaats van invullen voor leden van een van deze 3 ouderenbonden op dezelfde plaats kan gebeuren. Dus in ’t Hart van Hellevoet aan de Eik.
Voor leden van de ANBO geldt verder dat er alleen ingevuld wordt voor gepensioneerden.

Als lid van de ANBO hoeft u geen machtigingscode aan te vragen omdat hier gebruik gemaakt wordt van een ander invulsysteem waarbij de code rechtstreeks wordt verstrekt.

Als u als ANBO lid vorig jaar ook uw aangifte heeft laten invullen door ons invulteam, kunt u contact opnemen met de heer Leo Bruinaars, tel. 0181 315544. Houdt uw lidmaatschapsnummer bij de hand. Hij vertelt u dan de aanpak en zorgt ook dat er voor u een afspraak geregeld wordt.

Bent u ANBO lid en maakt u voor het eerst gebruik van onze belastingservice dan kunt u bellen met ANBO Woerden tel. 0348 466 690. Houdt uw lidmaatschapsnummer bij de hand. Zij vertellen u de verdere aanpak.

Voor leden van de KBO-PCOB geldt het volgende:
Over de werkwijze van deze 2 bonden is nog niet alles bekend. Wel kunt u zich opgeven bij mevr. Tineke Zijlstra, tel. 0181 848823. Zij zal uw naam en telefoonnummer noteren en u later terugbellen voor de werkwijze en zorgen voor een afspraak. Wij verwachten dat de KBO-PCOB leden ook geen machtigingscode behoeven aan te vragen .

Voor iedereen die hulp bij de aangifte wil.
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan.
Voor alles geldt: indien het voor u van toepassing is.

1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.

2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen.

3. De uitdraai van uw aangifte van 2016 , indien beschikbaar.

4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2017.

5. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de Belastingdienst
van de huur- en zorgtoeslag 2017.

6. Opgave van de huur van 1 juli 2017 die u heeft ontvangen van de Woningstichting.

7. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten.

8. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2017. Dit is van belang
als u op 1 januari 2017 meer bezit dan € 50.000,-- voor gehuwden/fiscale partners en
€ 25.000,-- voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2e huis.
De stand van het vermogen per 1 januari 2017 is ook van belang voor de controle
op de Huurtoeslag.

9. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen
risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw
Zorgverzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze op het jaaroverzicht
2017 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage.
Het gaat om:
- Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist;
- Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten,
kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen, enz.;
- Andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van rollators, scootmobiel,
loopstokken e.d. zijn niet meer aftrekbaar.
- Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed;
- Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje is
hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige opname.
- Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste.

10. De opgave van eventuele giften en welke bedrag aan welke instelling is geschonken.
Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig voor het RSIN
fiscaal identificatienummer.

11. Voor bezitters van een eigen woning:
- De jaaropgave van de hypotheek verstrekker;
- Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2017. U heeft deze begin 2017
ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde.

12. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2017.
- Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig.
- Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifte formulier toegestuurd,
een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.
- Omdat ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er
meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van
een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd voor u
gereserveerd kan worden of een aparte afspraak gemaakt kan worden.

Verder alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie.