Belastingaangifte 2019

Als ABO kunnen wij het niet leuker maken, wel makkelijker!!
Dit doen wij door hulp te bieden bij het invullen van uw belastingaangifte.

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Dit wordt georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis.

De invulservice is bestemd voor gehuwde en samenwonende ouderen met een verzamelinkomen maximaal van ca. € 50.000,– en indien alleenstaand maximaal ca. € 35.000,–.

Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belasting-dienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het geval zijn als u in 2019 voor het eerst AOW heeft ontvangen, als u in 2019 zorgkosten, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten betalen en/of giften heeft gedaan.

Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. Voor zowel de hulp bij het invullen van een aangifte als voor het doorvoeren van een wijziging bij de toeslagen is er altijd een machtigingscode nodig.

De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis.
Wij zullen na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van belang uw e-mail adres beschikbaar te hebben. Als het niet anders kan, kunnen wij uw aangifte op papier afdrukken.

De werkwijze voor de hulp bij aangifte is op grote lijn hetzelfde als vorig jaar.

 1. Vanaf 17 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181- 506259 voor het maken van een afspraak. Wilma is vaak thuis, maar als u geen gehoor krijgt, probeert u het dan nog eens op een ander tijdstip.
 2. Het kan zijn dat u eind februari 2020 automatisch een machtigingscode per post krijgt toegestuurd van de Belastingdienst.
  Is dat niet het geval dan dient u zelf een machtigingscode bij de Belastingdienst aan te vragen.
 • U kunt dit telefonisch doen op 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft.
 • De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd.
 • Dit is voor de aangifte inkomstenbelasting 2019.
 • Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig. Dus voor een gezamenlijke aangifte, 2 machtigingscodes aanvragen.
 • Het kan ook per computer.
  Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u inloggen op https://machtigen.digid.nl Na het inloggen met uw Digi-D, klikt u bovenaan in de bruine balk op ‘iemand machtigen’. Wat lager op het scherm ziet u dan een lijst met diensten en u kiest “inkomstenbelasting over 2019”. Er komt dan een schermpje tevoorschijn waar wat tekst op staat. Dat is alleen ter informatie. U gaat naar de onderkant van de lijst met diensten en ziet daaronder de knop “volgende”. Er komt een nieuw scherm en daar klikt u aan dat de machtiging ‘Een jaar’ mag duren. Dan klikt u onderaan het schermpje op bevestigen. Daarna volgt de ontvangst van de machtigingscode op uw scherm.
 • Mocht het toch niet lukken om met uw DigiD een machtigingscode te verkrijgen, dan kan een van onze invullers, Leo Bruinaars, u helpen, tel. 06 2058 3418.
 • De machtigingscode van vorig jaar is niet geldig voor de aangifte 2019, dus altijd een nieuwe aanvragen!
 • De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk van uw situatie € 10,–, € 7,50 of € 5,–.

Wat heeft u nodig voor de hulp bij het invullen van uw de aangifte
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan. Voor alles geldt: indien het voor u van toepassing is.

 1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.
 2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen.
 3. De, indien beschikbaar, uitdraai van uw aangifte van 2018.
 4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2019.
 5. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten.
 6. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2019. Dit is van belang als u op 1 januari 2019 meer bezit dan € 60.720,– voor gehuwden/fiscale partners en € 30.360,– voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2e huis mee.
  De stand van het vermogen per 1 januari 2019 en 31 december 2019 is ook van belang voor de controle op de huur/zorgtoeslag.
 7. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen risico, maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw Zorgverzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze kosten op het jaaroverzicht 2019 van uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage. Het gaat om: – -Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist;
  – Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten, kunstgebit, implantaten en andere gebitsprothesen en andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van brillen, rollators, scootmobiel, loopstokken e.d. zijn niet meer aftrekbaar.
  Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed;
  – Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje is hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige opname.
  – Heeft u een dieet, dan is een Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste noodzakelijk.
 8. De opgave van eventuele giften en welk bedrag aan welke instelling is geschonken. Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig voor het RSIN fiscaal identificatienummer.
 9. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de Belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag 2019 en de opgave van de huur van 1 juli 2019 die u heeft ontvangen van de Woningstichting/verhuurder.
 10. Voor bezitters van een eigen woning:
 • De jaaropgave van de hypotheek verstrekker;
 • Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2019. U heeft dit begin 2019 ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde.

  11. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2019.
  Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig.
 • Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifte formulier toegestuurd, een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.
 • Omdat dit een handmatige aangifte is en ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd voor u gereserveerd kan worden of dat er een aparte afspraak gemaakt kan worden.

Tot slot: alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie.