Word Donateur !!

Voor slechts € 5,00 per jaar (meer mag ook) kunt u Donateur worden van ABO Hellevoetsluis. U ondersteunt hiermee ABO, zodat we zo veel mogelijk activiteiten kunnen en blijven bieden aan de ouderen in Hellevoetsluis. Het gaat heel eenvoudig.

U kunt zich op 3 manieren  aanmelden:
1. Klik op de aanmeldknop op deze pagina en vul de gevraagde gegevens in.
2. Stuur een e-mail aan abo.hellevoet@gmail.com
3. Stuur een briefje aan ABO - p/a Largostraat 8, 3223 PN Hellevoetsluis

Vermeld in de brief en de e-mail: naam, adres, postcode, woonplaats, tel.nr. en (indien voorhanden) het emailadres.

Daarnaast stort u € 5,00 op de ABO rekening NL89 INGB 0007133738 met vermelding van “nieuwe donateur”.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt u ingeschreven als donateur en zenden wij u een bevestiging.

Voordelen als donateur.

→ Regelmatige toezending van "ABO Nieuws" en actuele informatie over onze activiteiten.
→ Toegang tot alle activiteiten (mits er nog plaats is)
→ Bij incidentele activiteiten een gereduceerd tarief.
→ Gebruikmaking van de services, zoals hulp bij belastingaangifte en het invullen van formulieren tegen gereduceerd tarief.
→ Ondersteuning en verwijzing bij vragen op sociaal en financieel gebied.
→ Mogelijkheid om zelf (met ABO ondersteuning en voor risico van de ABO) een activiteit op te zetten.