ABO-cultuurtripsIn 2019 is er een nieuwe ABO activiteit gestart, ABO-cultuurtrips .
De activiteit bestaat uit het bezoeken van musea en/of tentoonstellingen met een kleine groep mensen. Deze trips combineren cultuur en ontspanning.

ABO heeft voor het organiseren een nieuwe vrijwilliger kunnen aantrekken. Haar naam is Coby Peute.
Omdat het allemaal nieuw is, wordt zij bij de start ondersteund door Jan de Vries, de begeleider van onze Reisjes, die met veel plezier al vele reisjes voor ABO heeft georganiseerd.

Via het ABO-Nieuws houden wij u op de hoogte van de planning de Cultuurtrips

Contactpersoon: Mevr. Coby Peute
E-mail: abo.peute@gmail.com
Telefoon: 06 3737 6745

Na het reserveren van een Cultuurtrip kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op de ABO-bankrekening NL INGB 0007 1337 38 met vermelding van de naam van de trip.
Bent u in het bezit van een museumjaarkaart dan kan dit bij sommige trips voordeel opleveren.