Overzicht van de ABO-activiteiten in de zomerperiode

Biljarten op woensdagmiddag: stopt op 30 mei en begint weer op 5 september.

Biljarten op donderdagmiddag: gaat gewoon door in de zomerperiode.

Bingo en koersbal: gaan gewoon door in de zomerperiode

Bridge: gaat gewoon door in de zomerperiode.

Toeristisch fietsen: gaat door op de geplande data: 26 juli, 23 augustus en 20 september.

Koffieochtend: 19 juni en 3 juli is er geen Koffieochtend in de Kooistee.
Op 25 september starten weer de Koffieochtenden.

De Kaartclub van Cees Vos stopt op 31 juli en begint weer op 28 augustus.

Wandelen gaat gewoon door in de zomerperiode.